VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

Parkeerregeling

Deze parkeerregeling maakt deel uit van ons huishoudelijk reglement.

1      Het doel van de slagboom installatie 
Het doel van de slagboom installatie is om uitvoering te geven aan het gebruik van het parkeerterrein zoals is bedoeld in het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Hierbij zal voor tenminste 1 personenauto per appartement een parkeerplaats op het parkeerterrein beschikbaar zijn. Het Huishoudelijk Reglement verwijst over het parkeren naar deze parkeerregeling.
 
2      Gebruik van de slagboom installatie
De installatie bestaat uit twee slagbomen (o.m. op voorschrift van de brandweer) die geplaatst zijn aan de entree van ons parkeerterrein.
 
2.1      Toegang
Het systeem werkt met een parkeersleutel - zo wordt dit toegangsmiddel betiteld – voor  gebruik door personenauto’s. Bij neergelaten boom kan ermee -door de drukknop in de sleutel -toegang worden gekregen. Dat kan zittend in de auto, stilstaand vóór de slagboom, worden gedaan. U hoeft dus niet naar buiten of met een open raampje de bediening te regelen.
Bij het opengaan van de slagboom bij het inrijden is de auto door de code van de parkeersleutel geregistreerd. Bij het verlaten van het parkeerterrein wordt de registratie opgeheven, opent de andere slagboom zich aan de kant van het afrijden.
U dient de auto op de detectielus te zetten voordat u de slagboom met de parkeersleutel kunt openen. Het opengaan van de slagboom wordt geactiveerd door detectielussen die aan beide zijden -voor het inrijdende en vertrekkende autoverkeer -onder de terreinbestrating in de grond liggen.
2.2      Beperking voor derden (bezoekers)
Omdat per appartement 1 toegangsmiddel wordt uitgereikt, is het ook voor derden (b.v. bezoekers, uw visite) niet mogelijk de auto te parkeren. U kunt met uw parkeersleutel geen bezoek toelaten zonder uw auto van het parkeerterrein te verwijderen.
2.3      Aanhangwagens
PAS OP!! U kunt (en mag) niet met een aanhanger (caravan, boedelbak e.d.) door de slagboom installatie rijden. Dit is verboden. Het parkeerterrein is verboden voor aanhangwagens. De slagboom zal sluiten na het passeren van de detectielus van de personenauto, met beschadiging van de aanhanger en de slagboom installatie.
2.4      Misbruik
Bij misbruik bent u verantwoordelijk voor de schade aan de slagboominstallatie, parkeersleutel en voor uw eigen schade.
 
3      Parkeersleutel
De parkeersleutel zal U, namens het bestuur, tegen een statiegeld van € 30,00 worden overhandigd.
Elke eigenaar / bewoner blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de sleutel.
Bij verhuizing moet de sleutel bij het bestuur worden ingeleverd en zal het statiegeld worden terugbetaald.
Bij verlies van de parkeersleutel wordt de code hiervan uit het systeem gehaald en kan deze niet meer worden gebruikt. U kan bij het bestuur een nieuwe sleutel kopen.
Bij misbruik van de slagboom installatie bent U verantwoordelijk voor uw schade en de schade aan de slagboominstallatie.
Bij misbruik kan het bestuur het recht om de parkeersleutel te gebruiken intrekken en wordt de code hiervan uit het systeem gehaald.
PAS OP!! Om misbruik te voorkomen zal er onder geen beding een uitleenparkeersleutel worden verstrekt. U dient dan op de openbare weg te parkeren.
 
4      Verzekering
Ten behoeve van de slagboominstallatie is in het verzekeringspakket van de vereniging voorzien. U bent als eerste verantwoordelijk voor uw eigen schade en schade aan de slagboom installatie.
 
5      Storingen en calamiteiten
5.1      Storingen
Bij onverhoopte storingen aan de slagboom installatie kunt u het bestuur bellen; zie hiervoor de informatie op het mededelingenbord. lees meer...
Bij mankementen aan uw parkeersleutel kunt u kontact opnemen met het bestuur. Het kan voorkomen dat de batterijen leeg zijn; u kunt voor een gering bedrag bij het bestuur een nieuwe batterij aanschaffen.
Bij ernstige storingen en periodiek onderhoud worden de beide bomen open gesteld.
5.2      Calamiteiten
Er zijn met de brandweer afspraken gemaakt over de calamiteiten schakeling van de slagboom installatie. Bij calamiteiten worden de beide bomen open gesteld.
 
6      Dienstverleners
6.1      Geen toegang voor dienstverleners op het parkeerterrein
De categorie dienstverleners wordt niet toegelaten op het door slagbomen afgesloten parkeerterrein.
 
6.2      Parkeerhaven voor dienstverleners
Voor dienstverleners (bezorgers, onderhoudspersoneel, aannemers e.d.) is een parkeerhaven direct voor de ingang van het flatgebouw beschikbaar om voor hun werkzaamheden kortstondig te kunnen parkeren.

documentversie 2012
 
 
 

Link

De slagboom installatie van het parkeerterrein is in 2005 geplaatst door Schmit Parkeersystemen. http://www.schmit.nl

Met dit product is nagenoeg storingsvrij gewerkt en werkt naar tevredenheid.