VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

winter

Wat wij u willen vertellen, informatie voor nieuwe bewoners

Voorwoord
Allereerst, WELKOM in ons eigen flatgebouw en als lid van de;
 
VERENIGING van EIGENAREN,  lees verder als VvE
Boerhaavestraat 267 t/m 349
VLAARDINGEN
 
Elke bewoner/eigenaar is automatisch lid (wettelijk geregeld) van de VvE. En lid zijn van een vereniging betekent – het spreekt vanzelf - rechten en plichten verkrijgen. Uiteraard vindt u daarvan veel terug in het reglement van splitsing van eigenaren (versie 1973), de akte van splitsing en ons HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De zaken die met dit laatste te maken hebben zijn voor u praktisch. Graag willen wij toch uw aandacht vragen voor enige praktische regels die voor u als toekomstige en/of nieuwe bewoner/eigenaar nuttig zijn.
 
Inspraak bij beslissingen
Het bestuur beslist niet op eigen houtje. Dit orgaan maakt plannen en voert uit wat de algemene ledenvergadering besluit. Elk jaar worden bijeenkomsten belegd in april en november en wij hopen u te mogen verwelkomen op deze bijeenkomsten.  
 
Huishoudelijk reglement
Onze administrateur is als eerste betrokken bij de overdracht van het  appartement.
U ontvangt van de administrateur het huishoudelijk reglement waarin u o.a. geïnformeerd wordt over het gebruik van de algemene voorzieningen en de parkeeregeling. Tevens krijgt u informatie over de servicekosten, kosten verwarming en het bestuur van onze VvE.
 
Kennismaking met het bestuur
Een vertegenwoordiging van het bestuur dat uit minimaal drie en maximaal vijf personen bestaat komt binnenkort bij u op bezoek. Misschien heeft u intussen al contact gehad met het bestuur over bijvoorbeeld welk naambordje er voor u gemaakt moet worden.

Sleutels
U ontvangt naast de huissleutels van de voormalige eigenaar ook een centrale sleutel voor de toegang van het gebouw (die past ook op de entree van onze gemeenschappelijke ruimtes). Onze voor – en tochtdeuren gaan dagelijks heel wat keren open en dicht. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ze “normaal” te behandelen. Is de centrale sleutel beschadigd dan kunt u een nieuw exemplaar bij het bestuur bestellen. Om defecten aan de sloten te voorkomen zijn de centrale sleutels gemaakt van messing, die alleen te verkrijgen zijn bij het bestuur. Zelf sleutels bestellen, is niet toegestaan.
Van de vorige eigenaar krijgt u ook nog sleutels van uw berging en de meterkast.
 
Huistelefoon
Voor de toegang tot ons gebouw gebruikt u de huistelefoon. Laat volkomen onbekenden niet zo maar toe! Natuurlijk willen en moeten wij redelijk zijn,  maar zorg ervoor dat het binnenkomen alleen mogelijk is voor personen die u kent. Verder: de tochtdeuren in de hal alleen op de haak als u bijvoorbeeld wat te versjouwen hebt.


Parkeerterrein
U ontvangt een elektronische sleutel voor de slagboominstallatie van het parkeerterrein van de oude eigenaar. Voor het parkeren op ons terrein verwijzen wij u naar de parkeerregeling van het huishoudelijk reglement.
 
Financiële verplichtingen
In uw koopovereenkomst / bewijs van eigendom is bepaald dat de grond in erfpacht wordt uitgegeven (tot 1 juli 2064) en u een appartementsdeel van ongeveer 60 euro per jaar hierover betaald aan de gemeente Vlaardingen. Dit is vastgelegd door de Gemeente Vlaardingen tot 2064.
Het kan zijn dat de erfpacht op uw appartement is afgekocht. Informeer hiernaar bij de vorige bewoner of de notaris.
 
Aan de VvE betaalt u maandelijks een bijdrage servicekosten inclusief een voorschot  op de  verwarmingskosten. Jaarlijks worden de verwarmingskosten met u verrekend.
 
Vragen
Schroom niet eventuele vragen te stellen. Bijvoorbeeld: stalling van uw bromfiets(en) en/of rijwiel(en) in de gemeenschappelijke bergruimtes? Er zijn er twee. Een achterom op de begane grond en een op de entresol. Aangeduid in de lift met een E. Voor antwoorden op de meeste vragen kunt u ook terecht op onze website http://VvE3132RB.nl.  U kunt zich daar ook aanmelden voor de besloten ledensite van onze VvE leden met een nieuwsrubriek, forum en documenten.
 
Huismeester?                  Nee, die is er niet...
 
Vloerbedekking
Plavuizen, parket  of laminaat in de woonkamer? U kunt een dergelijke vloer plaatsen als u kunt garanderen dat uw benedenbuur er geen geluidshinder van ondervindt. Tevens verzoeken wij vriendelijk doch dringend vóór het plaatsen van een dergelijke vloer contact op te nemen met een van de bestuursleden.  
 
Verhuizen/versjouwen
Bij het verhuizen of versjouwen van zware spullen vragen wij u deze niet over de tegels  in onze hal of elders in het gebouw te schuiven. Het bestuur heeft dekkleden e.d. ter bescherming voor u ter beschikking. Denk ook aan het laadgewicht van de lift! Neem hierover van te voren contact op met het bestuur. Wij rekenen op uw volledige medewerking om onze hal schoon, kras – en moddervrij te houden (onze schoonmaakfirma heeft er nogal werk aan  -  denk in dit verband bij regen aan uw huisdier). Fietsen, ook van eventuele bezoekers, nimmer door ons mooie trappenhuis of in de hal. Via de achterdeur beneden of via de achtertrap boven in de stalling kunt u fietsen stallen. Of – zoals u dat wenst – in uw eigen bergruimte.
 
Reparaties, verbouwingen (ook het geluid bij de inrichting van uw flat)
Regels ten aanzien van reparaties en verbouwingen staan formeel vermeld in het huishoudelijk reglement van de VvE. Boren, timmeren etc. graag op redelijke tijden overdag  uitvoeren en graag rekening houden met de overige bewoners.
 
Muren
Draagmuren verwijderen is ten strengste verboden (instortingsgevaar). Overleg even met het bestuur als u groot metsel -, breek en/of vertimmerwerk hebt.

 document versie 2015

Wij hopen dat u niet bij voorbaat bent teleurgesteld in alle regels rond uw appartement in de praktijk valt het best mee. U treft dezelfde procedures aan bij vergelijkbare flatgebouwen.

Tot besluit wensen wij u een prettig woongenot en nodigen wij u uit op onze algemene ledenvergaderingen - 2x per jaar.

winter


Uw kosten aan de VvE

Maandelijkse service kosten per 1-1-2018:
3-kamer app.  € 234.22
2-kamer app. € 156.15

incl. reservering onderhoud, opstalverzekering trappenhuis flatgebouw, schoonmaken, enz.

Voor het groot onderhoud gaat onze VvE een lening aan, informeer er naar bij het bestuur.

Maandelijks voorschot verwarmingskosten wordt in overleg met de administrateur vastgesteld en is afhankelijk van het verbruik vanaf € 50. 

In uw koopovereenkomst / bewijs van eigendom is bepaald dat de grond in erfpacht wordt uitgegeven (tot 1 juli 2064) en u een appartementsdeel van € 60 per jaar hierover betaald aan de gemeente Vlaardingen. Het is ook mogelijk dat deze erfpacht van uw appartement is afgekocht.