VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

zuid gevel

Demarcatie van de algemene ruimtes

In dit gedeelte wordt de demarcatie (= verdeling) tussen de algemene ruimtes en het bezit van het appartement beschreven. In ons Huishoudelijk Reglement wordt in art. 20 de gemeenschappelijke ruimten opgesomd. Dit lijstje is een verduidelijking en aanvulling op dit artikel waarbij het gestelde in het Huishoudelijk Reglement prevaleert. Wij raden u aan eerst het Huishoudelijk Reglement te lezen en hierna deze toelichting.

Het Huishoudelijk Reglement ontvangt u als nieuwe bewoner en is ook te downloaden van onze ledensite.

Bij het appartement behoren:

 • het appartement, inclusief de beglazing (ramen en kozijnen)
 • een berging in de onderbouw
 • een plaats voor de fiets in de fietsenkelder
 • 1 parkeerplaats op het parkeerterrein
 • 1 sleutel van de brievenbus
 • 1 sleutel van de slagboominstallatie
 • 1 sleutel van de buitendeuren en algemene ruimtes

Alle overige ruimtes zijn algemene ruimtes, waarvan een aantal technische ruimtes, die zijn in beheer bij het bestuur.

Toelichting van de algemene voorzieningen die bij het appartement aanwezig zijn:

 • Verwarmingsleidingen, de demarcatie ligt tot aan de afsluiters van de radiator, de afsluiter of thermostaatkraan en de radiator is privébezit. Er geldt een extra restrictie op het vervangen of verwijderen van radiatoren. Hiervoor is overleg met het bestuur noodzakelijk om de juiste warmtecapaciteit in uw appartement te waarborgen en de juiste verwarmingsmeters te plaatsen.
 • Verwarmingsmeters op de radiatoren zijn geen privébezit maar zijn eigendom van het meterbedrijf
 • De meterkast, deze kast zit buiten het appartement en is de technische ruimte van het appartement. De kast is afgesloten met een slot dat bij alle meterkasten met dezelfde sleutel gepend kan worden. Bij brand of lekkage kan het bestuur of de brandweer elektriciteit, water en gas van het appartement afsluiten zonder de deur te forceren. U mag eigen spullen in de meterkast opslaan maar zodanig dat de energie afsluiters bereikbaar blijven.
 • De brandtrappen. Deze veiligheidsvoorziening mag niet worden geblokkeerd en dient door u schoon gehouden te worden. Ook al komt u niet vaak op uw balkon, we hebben het meegemaakt dat centimeters vogelpoep zich had opgezameld van bewoners die dit uit de hand lieten lopen. De brandtrappen en balkonranden en regenafvoeren zijn gemeenschappelijk bezit en worden door de VvE onderhouden.
 • Energie. In de meterkast is er een aftakking voor het appartement voor de energievormen elektriciteit, gas en water. Na de afsluiter van het appartement, of  bij elektra na de meter, behoren de voorzieningen tot het appartement. De aanvoerleidingen zijn van de VvE die door STEDIN worden onderhouden.
 • In uw berging is geen elektra aansluiting. De gangen zijn echter goed verlicht. Heeft u tijdelijk even stroom nodig dan is er voor de bewoners een aansluiting beschikbaar voor een verlengkabel.
 • Kabel TV en telefoon. Het aansluitpunt kabel TV en telefoon komt niet vanuit de meterkast. In dit flatgebouw zit het aansluitpunt in de woonkamer. Dit is een voorziening van de VvE die door STEDIN wordt onderhouden. U mag de in de draagmuur verwerkte leidingen niet beschadigen.

gebouw

Onze VvE heeft naast deze site een ledensite waarbij informatie wordt uitgewisseld. U kunt zich aanmelden voor de ledensite voor onze VVE leden