VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

Bericht van Natuurmonumenten 0p 30 april 2014

tunnelniews

Nadat er in de Tweede Kamer in december 2013 net geen meerderheid bleek voor uitstel of heroverweging van het Blankenburgtunnelbesluit, werd het even stil. Maar van ‘achter de schermen’ is er alweer van alles te melden!

De structuurvisie voor de Blankenburgtunnel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd, maar ook de Eerste Kamer moet haar goedkeuring nog geven. Nadat de minister tot twee keer toe schriftelijke vragen (van Groen Links en SP) niet naar tevredenheid van de Eerste Kamer had beantwoord, werd zij ‘op het matje geroepen’. Minister Schultz heeft ook in dat mondelinge overleg de Eerste Kamer niet meteen kunnen overtuigen. Zij heeft toegezegd dat zij een schriftelijke reactie zal geven op de brief van Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan de Eerste Kamer. De discussie draait om de fundamentele vraag of de minister haar Blankenburgtunnelbesluit niet baseert op achterhaalde verkeersgroeicijfers.

Wij volgen deze discussie uiteraard met grote belangstelling en houden u op de hoogte. Alhoewel het ministerie graag anders wil doen geloven, is nog allerminst zeker of deze achterhaalde zesbaanssnelweg van 1,2 miljard euro er ook echt komt!

Overigens is de publicatie van het ontwerp-Tracébesluit voor de aanleg van de Blankenburgtunnel verschoven van 2014 naar 2015. Wij zullen hier te zijner tijd zeker op reageren, als spreekbuis van zoveel mensen die zich zorgen maken over de komst van snelweg. Daarnaast hebben we van ons laten horen over het Milieueffectrapport. Lees meer hierover...

Je ziet het, wij blijven knokken voor het behoud van een mooi Midden-Delfland!

Hartelijke groet,
Toine Cooijmans (campagneleider Blankenburgtunnel)

Voor actuele ontwikkelingen, volg mij op Twitter

Bron

Tunnelnieuws van Natuurmonumenten