VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

Plannen Blankenburg verbinding

Vlaardingen 13-10-2015 Groot Vlaardingen - De plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel nemen steeds vastere vormen aan. Minister Schultz van Haeghen wil geen extra geld uitgeven voor aanpassing van de weg. In een memo aan de gemeenteraad zet wethouder Ruud van Harten de zaken nog eens op een rij waarin hij aangeeft dat het Ontwerp Tracé Besluit en het Milieu Effectrapport, ter inzage liggen. Volgens hem is wat er nu ligt aan ontwerp ‘het minst ongunstig’. Niettemin blijft Vlaardingen tegen weg en tunnel. Op 13 en 27 oktober leggen B&W het concept aan de raad voor. Het college ziet de plaatsing van een kanteldijk liever vervangen worden. Rapporten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geven aan dat daar mogelijkheden toe bestaan. Leefbaarheid en cultuur- historische waarden motiveren de Vlaardingers om de kanteldijk te schrappen uit de plannen. Volgens adviesbureau Horvat ‘kan de tunnel onder de Nieuwe Waterweg en de tunnel naar de aansluiting op de A20 als één tunnel worden uitgevoerd, waarbij de kanteldijk komt te vervallen.’ Verder wil het college dat het recreatiegebied ‘de Aalkeetpolders’ zijn openheid zo goed mogelijk zal bewaren. Volgens Van Harten zal er op enkele plaatsen ‘sprake zijn van overschrijding van het geluidsproductieplafond’. Met andere woorden, de geluidsnorm zal straks worden overschreden. Daar weet hij wel iets op: dubbel asfalt. Niet zo maar iets. Het moet een de tunnel worden (een deel is straks in het weidegebied ook ondergronds) met wanden die het geluid absorberen. Ook moet er een wegdek komen met een ‘dubbellaag ZOAB’ (Zeer Open Asfalt Beton) eventueel met schermen in de bermen langs de A20. De minister heeft daar weinig trek in, omdat ze niet weet welke onderhoudskosten daar mee gemoeid zijn en omdat er meer ervaring met dit soort wegdek moet worden opgedaan, is haar mening. Niettemin zegt zij in een brief aan de gemeente Vlaardingen toe de wens om asfalt met een hogere geluidsreductie te verkennen in een aanbestedingsproces. Mocht blijken dat er geen extra kosten aan verbonden zijn dan wil zij de situatie opnieuw beoordelen.

Impressie van het toekomstige tracé van de Blankenburgtunnel. Rechts ervan de Krabbeplas (Surfplas) en de snelweg A20 (boven). Zoals het er nu naar uitziet zal een deel van de weg ondergronds worden aangelegd.

Impressie van het toekomstige tracé van de Blankenburgtunnel. Rechts ervan de Krabbeplas (Surfplas) en de snelweg A20 (boven). Zoals het er nu naar uitziet zal een deel van de weg ondergronds worden aangelegd.