VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl

Geboorde Blankenburg tunnel mogelijk?

07-03-2012 | Gemeente Vlaardingen

 

Het lijkt technisch en financieel haalbaar een Blankenburgtunnel te boren in plaats van de graven. De geboorde tunnel loopt onder het groengebied tussen Vlaardingen en Maassluis en komt bij de A20 pas weer boven. “Een Blankenburgtunnel biedt geen structurele oplossing”, zegt wethouder Cees Oosterom. “Of die nieuwe snelweg nou door of onder het groengebied loopt”. Verkeerskundig gezien is het een tijdelijk lapmiddel. Maar mocht een meerderheid van de Tweede Kamer volgende week onverhoopt instemmen met de aanleg van een Blankenburgtunnel, dan lijkt ons een geboorde tunnel de beste variant voor het landschap. We zullen de Kamer dan vragen de minister opdracht te geven ook deze geboorde variant uit te werken tot concept tracébesluit.”

Oranjetunnel meest toekomstbestendig

Vlaardingen is en blijft voorstander van de Oranjetunnel. Deze extra verbinding van de A20 met de A15 biedt structureel de beste versterking voor de hele regio. De Oranjetunnel ontlast de Beneluxtunnel, onttrekt verkeer aan de bottleneck Kethelplein en zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. De Blankenburgtunnel daarentegen biedt lokaal slechts tijdelijk een oplossing en is in de kern alleen een bypass voor de Beneluxtunnel. Een Blankenburgtunnel verplaatst de filedruk naar de A20, naar de nieuwe A4 Schiedam-Den Haag en naar de A15 bij de aansluiting met de N57/Harmsenbrug.

Blankenburgtunnel destructief

Ook voor wat betreft de impact op het landschap, milieu en de omgeving scoort de Oranjetunnel positief. Voor de Blankenburgtunnel zijn de onderzoekscores voor landschap, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, bodemkwaliteit en volksgezondheid allemaal negatief. “De minister onderschat hoe groot de impact en hoe destructief de aanleg van een tunnel met zesbaanssnelweg is voor het unieke Midden-Delflandgebied, de groene long van de regio. “Iedere variant van de Blankenburgtunnel tast de natuur en de leefbaarheid in het gebied onherstelbaar aan”, aldus Oosterom. Samen met gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en belangenorganisaties pleit het Vlaardings college voor de Oranjetunnel.

Op dinsdag 13 maart 2012 debatteert de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer over het voornemen van minister Schultz van Haegen om de Blankenburgtunnel aan te leggen in een tunnelbak ten Westen van de Krabbeplas.