VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nlkrabbeplas1

De Krabbeplas is een recreatieplas in de gemeente Vlaardingen en maakt deel uit van Recreatieschap Midden-Delfland. Het recreatiegebied met strandjes, lig- en speelweiden beslaat 214 ha. Het recreatiegebied grenst aan de A20.

Ingeklemd tussen Delft, Vlaardingen, Schiedam en de kassen van het Westland ligt een van de oudste poldergebieden die Zuid-Holland kent: Midden-Delfland. Voor veel bezoekers een verrassende ontdekking: naast alle drukte ook stilte naast de stad. Het prachtige en open veenweidegebied en de variatie in deze polders maken het gebied uniek. Oer-Hollandse dorpjes worden afgewisseld door uitgestrekte weilanden met grazende koeien, rustige natuurgebieden en veelzijdige recreatiegebieden. Historie De Krabbeplas zelf is een jong gebied dat rond 1990 werd ontwikkeld. In dat jaar zijn ook de resten gevonden van een man die rond 1300 voor Christus heeft geleefd. (de zogenaamde 'Krabbeplasman' Recreatie 's Zomers is de Krabbeplas een paradijs voor zwemmers en zonaanbidders. Voor kinderen zijn er diverse stoere en leerzame speeltoestellen. In de zomer geeft de ballenlijn in de plas aan tot waar u veilig kunt staan. Langs de Krabbeplas loopt de Zuidbuurt, een oud landbouwweggetje waar Midden-Delfland er nog meer van kent. Langs de Zuidbuurt staan oude, vaak monumentale, gerestaureerde boerderijen. Flora en Fauna Midden-Delfland is een poldergebied. Aan de randen van het gebied liggen de recreatiegebieden. In de polders leven veel grutto's, tureluurs en kievieten. Het gebied is een succesvol broedgebied in het voorjaar en in de zomer. De recreatiegebieden en de bossen zijn voornamelijk aangelegd. Bij de aanleg is gezorgd voor variatie; er zijn gemengde bossen met veel verschillende soorten bomen en planten. Opvallend zijn de mooie bosranden met bloeiende struiken. Rondom de Krabbeplas en Zuidbuurt komt de ransuil voor. De Krabbeplas is een zwem- en surfplas langs de A20 naast Westwijk Vlaardingen.

krabbeplas2

De Zuidbuurt is een voormalig agrarische gebied waardoorheen een groot aantal wandel en fietspaden is aangelegd. Bij de Krabbeplas ligt een parkachtige groenstrook langs de Vlaardingse bebouwing met bomen en struweel en wandel- en fietspaden. Aansluitend ligt de free golfbaan, zie afbeelding hieronder. Vanuit de Broekpolder komt men over de snelweg A20 per auto en fiets/voet bij de Krabbeplas.

freegolf

Alleen fietsers en wandelaars kunnen verder naar de Zuidbuurt. Langs de Zuidbuurt ligt op een kreekrug een reeks boerderijen, waarvan enkele monumentaal. Eromheen slingeren fietspaden door het gebied. Boonerlucht is een nieuw recreatiegebied nabij de Boonervliet. Ook tussen de spoorbaan en het Oeverbos is een aantrekkelijk gebied aangelegd met diverse fietspaden, bosstroken en bloemrijk grasland.